Huisregels

Registreren

De IBD-community is een besloten community en alleen toegankelijk voor personen werkend bij een gemeente of een andere gemeentelijke organisatie. Personen die werken bij een andere (overheids-)organisatie hebben geen toegang tot de community. In verband met het voorgaande is registreren alleen mogelijk indien gebruik gemaakt wordt van een gemeentelijk e-mailadres of een e-mailadres van een intergemeentelijke sociale dienst / belastingsamenwerking.

Huisregels

Personen die zich registreren voor de IBD-community gaan akkoord met de huisregels zoals hieronder beschreven. Leden die zich niet aan de huisregels van de IBD-community houden, kunnen (al dan niet na een schriftelijke waarschuwing) de toegang tot de community worden ontzegd door de IBD.

Auteursrechten

Alle (toekomstig) geplaatste documenten en berichten op de IBD-community, zijn eigendom van de IBD of van de auteur van het betreffende document of bericht.

Wanneer een bericht wordt geciteerd vanuit een andere bron (bijvoorbeeld website) moet de bron vermeld worden.

Niet toegestaan

Op de IBD-community gelden de standaard fatsoensregels. Het is daarom niet toegestaan om:

 • privégegevens te plaatsen van derden
 • discriminerende, kwetsende, obscene, lasterlijke, of andersoortige taal te gebruiken die in strijd is met de normen van goed fatsoen
 • pornografisch of schokkend materiaal te plaatsen
 • handelingen te verrichten binnen de community die door wetgeving verboden zijn
 • (semi) commerciële berichten te plaatsen
 • materiaal te plaatsen waar copyright op rust
 • links te plaatsen naar websites met illegale software
 • Discussies te vervuilen door bijvoorbeeld het maken van:
  • opmerkingen over type- en taalfouten of de onleesbaarheid van een bericht
  • ongepaste opmerkingen

Leden van de IBD-community die zich niet aan deze regels houden, kunnen (al dan niet na een schriftelijke waarschuwing) de toegang tot de community worden ontzegd door de IBD.

Moderatie

De IBD controleert of berichten, documenten en gedrag van leden niet tegen de regels ingaan en onderneemt zo nodig actie. Deze acties kunnen bestaan uit het:

 • verplaatsen van berichten/documenten
 • verwijderen van berichten/documenten
 • aanpassen van berichten
 • contact opnemen met een lid om een waarschuwing te geven over bepaald gedrag
 • tijdelijk of permanent een lid de toegang tot de IBD-community ontzeggen

In alle gevallen, waarin de regels niet voorzien, ligt de beslissingsbevoegdheid bij de IBD.

Aansprakelijkheid

De IBD kan onmogelijk alle berichten/documenten op alle aspecten controleren en derhalve neemt de IBD geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid, (on)volledigheid of wettelijke toelaatbaarheid van berichten/documenten. Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen bericht/document conform geschetste bepalingen in deze huisregels.

Bezwaren

Wanneer een lid van mening is dat een (reactie op een) bericht gemodereerd moet worden, of wanneer hij/zij het niet eens is met een actie van de moderator van de IBD-community, kan deze contact opnemen met de IBD (info@IBDgemeenten.nl of tel. 070 204 55 11). Een lid dient hierbij een duidelijke omschrijving van het bezwaar te geven. De IBD zal iedere klacht in behandeling nemen en waar nodig actie ondernemen.

Aanwijzingen voor berichten en documenten

Hieronder enkele aanwijzingen voor het plaatsen van berichten en documenten op de IBD-community:

 • Gebruik een duidelijk onderwerp/titel voor een bericht of document zodat andere leden direct kunnen zien waar het over gaat.
 • Voorkom dubbelingen op de community door altijd eerst te kijken of een bepaalde vraag al gesteld is of discussie al gevoerd wordt, alvorens een nieuwe vraag te stellen of discussie op te starten. Hiervoor kan de zoekfunctie gebruikt worden.
 • Let bij het plaatsen van een bericht op de leesbaarheid ervan (taalfouten, punten, komma’s, hoofdletters et cetera).
 • Plaats hetzelfde bericht/onderwerp niet meerdere keren bij verschillende discussies.
 • Stel geen vraag in een bericht dat over een ander onderwerp gaat, maar start een nieuw bericht/onderwerp.
 • Start geen privé discussies.
 • Als een bepaalde vraag buiten de community om beantwoord is, benoem dit dan samen met de oplossing in het betreffende bericht. Hier hebben andere leden wellicht ook wat aan en het motiveert leden om te blijven helpen.
 • Het bericht hoeft niet afgesloten te worden met een groet.

Sluiten